Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP http://bip.ppppslesin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-11

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-01-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Corocznego sprawdzenia strony dokonano w dniu 29.03.2024.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Poradni, adres poczty elektronicznej slesin@ppppslesin.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 270-59-88 (placówka w Ślesinie); 63 243-03-78 (Filia w Koninie) Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
 • E-mail: slesin@ppppslesin.pl
 • Telefon: 63 270-59-88 (placówka w Ślesinie); 63 243-03-78 (Filia w Koninie)

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE,
UL. ŻWIRKI I WIGURY 55, 62-561 ŚLESIN

 

 1. Placówka Poradni w Ślesinie mieści się na poddaszu Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Ślesinie .
 2. Do budynku szkoły wchodzi się głównym wejściem, do którego można przejść z parkingu przed szkołą. Na parkingu znajdują się oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wejścia prowadzą schody, a po ich lewej stronie, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Poradni przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. 63 270 59 88.
 5. Osobami udzielającymi informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.
 6. Do Poradni prowadzi korytarz na parterze (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) po prawej stronie wejścia głównego, na końcu którego znajduje się klatka schodowa prowadząca na poddasze. W budynku brak jest windy dla osób niepełnosprawnych. Poradnia zapewnia dostępność udzielanych form pomocy poprzez realizację zadań w sali na parterze udostępnianej przez szkołę.
 7. W Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 8. Do Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE – FILIA
W KONINIE , UL. POZNAŃSKA 74, 62-510 KONIN
 1. Filia Poradni w Koninie mieści się na parterze i pierwszym piętrze budynku Hurtowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Koninie.
 2. Do budynku wchodzi się głównym wejściem, do którego można przejść z parkingu. Na parkingu nie ma miejsc oznakowanych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do głównego wejścia prowadzą schody, a po ich lewej stronie, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Filii Poradni przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. 63 243 03 78.
 5. Petenci są obsługiwani na parterze. Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się sekretariat. Pracownicy udzielają informacji i kierują petentów do gabinetów, które znajdują się na korytarzu po lewej stronie.
 6. W Filii Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a
 7. Do Filii Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie
Data utworzenia:2021-01-11
Data publikacji:2021-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Mazurek
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1947

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-29 00:00:00AdministratorZmiana treści dokumentu po dokonaniu przeglądu deklaracji dostępnościDeklaracja dostępności
2023-03-16 19:21:17AdministratorZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności
2021-03-19 14:47:04AdministratorZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności