Przedmiot działalności i kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy:

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.

Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

Pomoc uczniom w wyborze kierunków kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły.

Po przeprowadzeniu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek Rodzica wydawane są opinie, orzeczenia lub inne informacje dotyczące wyników badań.

Opinie i orzeczenia wydawane są zgodnie ze standardem, są zgodne z prawem i wzorem opinii zaleconym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Badania psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodzica przeprowadzane są bezpłatnie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie
Data utworzenia:2021-01-11
Data publikacji:2021-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Mazurek
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1090