Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie

Struktura własnościowa, majątek

Informacja o stanie mienia

Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie za 2020 r.

 

 

Definicja mienia komunalnego została określona w art. 46 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  Obowiązek  przedłożenia  informacji  o  stanie  mienia  komunalnego  wynika  z  art.  267  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Nazwa jednostki

Nr grupy i opis mienia

Wartość brutto

Wartość

umorzenia

Powiatowa Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna

w Ślesinie

I. Środki trwałe

17 024,40

17 024,40

Gr. I - Budynki i budowle

-

-

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne

-

-

Gr. IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego

zastosowania

-

-

Gr. V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

-

-

Gr. VI - Urządzenia techniczne

5 249,64

5 249,64

Gr. VII - Środki transportu

-

-

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

11 774,76

11 774,76

II. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

480 461,80

480 461,80

1. Wyposażenie

429 703,53

429 703,53

2. Zbiory biblioteczne

10 003,65

10 003,65

3. Wartości niematerialne i prawne

40 754,62

40 754,62

Razem I + II

497 486,20

497 486,20

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie
Data utworzenia:2021-01-11
Data publikacji:2021-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Mazurek
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1003