Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

15 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

20 lipca 2023
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko KSIĘGOWEJ

Informuję,   że   w   wyniku   zakończenia   procedury   naboru   na   stanowisko KSIĘGOWEJ w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie  została wybrana kandydatura Pani Iwony Mika, zamieszkałej w Posadzie.

1 marca 2023
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko KSIĘGOWEJ

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Księgowa - ½ etatu

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia kierunkowych studiów podyplomowych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • Preferowane doświadczenie w pracy związanej z finansami publicznymi (mile widziane doświadczenie w placówce oświatowej minimum roczne).
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki oświatowej oraz umiejętność ich interpretacji i stosowania w praktyce, w tym:
 1. Kodeks pracy,
 2. Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe,
 3. Ustawy: o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych.
 4. Znajomość zagadnień księgowości budżetowej.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera oraz dobra znajomość oprogramowania biurowego.
 • Biegłość w redagowaniu pism urzędowych.
 • Predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.
14 lutego 2023
Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Księgowa - ½ etatu

Plan dochodów i wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie na 2023 rok

Plik pdf z Planem dostępny w sekcji "Załączniki".

13 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Plan dochodów i wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie na 2023 rok