Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

14 maja 2021
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Wykonanie dochodów i wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie za 2020 rok

9 lutego 2021
Czytaj więcej o: Wykonanie dochodów i wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie za 2020 rok

Plan dochodów i wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie na 2021 rok

9 lutego 2021
Czytaj więcej o: Plan dochodów i wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie na 2021 rok

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko KSIĘGOWEJ w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

Nazwa i adres jednostki: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin

Stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWA

Informuję,   że   w   wyniku   zakończenia   procedury   naboru   na   stanowisko KSIĘGOWEJ w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie  została wybrana kandydatura Pani Małgorzaty Marciniak, zamieszkałej w Kawnicach.

26 stycznia 2021
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko KSIĘGOWEJ w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Księgowa - ½ etatu

Wymagania niezbędne:

  • Obywatelstwo polskie.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Nieposzlakowana opinia.
  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia kierunkowych studiów podyplomowych.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
9 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa